fbpx
Gemeente Niel - parel aan de Rupel - kiest Arinto voor optimalisatie burgermeldingen - Arinto Planning Software

Gemeente Niel kiest Arinto voor optimalisatie burgermeldingen

Een tijdje geleden koos de Antwerpse gemeente Niel ervoor om met de hulp van Arinto inkomende burgermeldingen aanzienlijk te optimaliseren. Nu de implementatie van Arinto succesvol afgrond is kijken we graag even terug naar de meerwaarde die wij hebben kunnen toevoegen.

De pijnpunten van verouderde technologie

De tijd dat je software kocht, die installeerde om vervolgens 10 jaar zonder updates te gebruiken, ligt ondertussen al even achter ons. Maar goed ook! De noden van klanten zijn de laatste jaren veel dynamischer geworden. Software ontwikkelingen moeten hierop anticiperen om aan alle verwachtingen voldoen.

Gemeente Niel kiest Arinto voor optimalisatie burgermeldingen - Arinto Planning Software

Bij de gemeente Niel troffen we oplossingen die niet meer beantwoorden aan de noden van de gemeente, bijvoorbeeld:

De communicatie naar burgers die een melding plaatsten was vrij zwak tot onbestaande.

Schepenen en diensthoofden hadden geen inzicht in het doen en laten van de diensten waar zij voor bevoegd waren

We troffen veel manuele communicatie aan, waardoor informatie verdraaid of verloren raakt.

De gebruikte technologie kreeg geen updates.

Meldingen werden niet centraal beheerd. Er was met andere woorden geen overzicht tussen de verschillende diensten van de gemeente.

De uitvoering van taken kon niet goed opgevolgd en gecontroleerd worden.

Deze manier van werken heeft lang goed gelopen, omdat burgers 10 jaar geleden niet zo mondig waren of de digitale toegang voor hun probleem te melden simpelweg nog niet hadden. Er is op dit moment een grote vraag vanuit de bevolking naar transparantie, digitale opvolging en communicatie. Aangezien de gemeente dit niet kon invullen kozen zij voor de overstap naar Arinto, geïntegreed met hun meldingenbeheersysteem TOPdesk. Het contrast met vroeger werd plots heel groot.

De sterktes van Arinto

Met Arinto willen we de stem van de bevolking doeltreffend laten binnenkomen bij de juiste diensten binnen de gemeente. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van TOPdesk en Arinto kunnen we alleen maar positieve veranderingen noteren. Zo zien we dat:

Er een echt burgerplatform is ontstaan, versterkt door een app van de gemeente Niel en duidelijke formulieren om meldingen door te geven.

Alle burgermeldingen komen centraal binnen en zijn steeds overzichtelijk.

De uitvoering van taken wordt binnen Arinto opgevolgd en gecontroleerd.

De burger die een melding gedaan heeft kan met updates op de hoogte gehouden worden van de status van zijn melding. Bijgevolg stijgt de betrokkenheid en geven we de burger de kans om in contact te blijven.

Een duidelijke transparantie en betrokkenheid over alle diensten.

Dankzij de geautomatiseerde communicatie is er meer ruimte voor zinvolle besprekingen.

Verleden en toekomst

Processen optimaliseren katapulteert een stad of gemeente van het verleden naar de toekomst. Arinto geeft jou de kans om jouw planning te upgraden naar een oplossing die future-proof is. Dat zien ze op dit moment goed in Niel, en ook bij de vele andere steden en gemeenten. Onze taak is echter nog niet afgelopen. Wij blijven namelijk nauwgezet nakijken hoe de vraag vanuit de gemeente evolueert over de jaren heen en zullen Arinto blijven aanpassen om hieraan tegemoet te blijven komen.

Arinto: dé planningstool voor steden en gemeenten

Is ook jouw gemeente op zoek naar een optimalisatie van de planning en communicatie? Ontdek de vele voordelen van Arinto:

Totaalplanning in 1 tool: personeel, taken én projecten

Centraal (toegankelijk) overzicht

Efficiënter werken dankzij digitalisering en automatisering

Snellere afhandeling van burgermeldingen

Terugkoppeling van uitvoerder naar planner en burger

Betere inzage in kosten, investeringen en planning

Mogelijkheid tot nacalculatie

Meer weten over de mogelijkheden van Arinto voor uw stad of gemeente? Neem snel contact met ons op.